Archive pour juin 2009

Pas endavant de CiU a les elections pel parlament europeu

Dimanche 14 juin 2009

 

Si el PSOE és situa primer en número de vots a les eleccions europees 2009 a Catalunya, no podem deixar de constatar que qui surt guanyant és CiU. Més de 62 000 vots suplementaris i un salt de 5 % de cara als comicis de 2004, una clara progressió quan totes les formacions polítiques catalanes estan a la baixa. La campanya d’en Ramon Tremosa ha estat una bona campanya, centrant-se sobre Europa i Catalunya. A cap moment, ni Tremosa, ni Mas, ni Duran han fet una atac a Oriol Junqueras. Tindrem doncs dos eurodiputats catalanistes al parlament europeu, dos eurodiputats complementaris, un economista i l’altre historiador… Dos només és molt poc, si Catalunya fos un estat  independent en tindríem més només cal comparar les poblacions d’alguns estats de la Unió Euopea i la representativitat que tenen La Unió Europea.

Per part meva com a modest candidat a la llista a més de ser un honor, m’ho he passat bé i ha estat apassionant, com ho he escrit crec sincerament que en Tremosa és el nostre eurodiputat també per la Catalunya Nord.

Aquest  pas endavant no és qualsevol… Esperem que auguri altres èxits per Catalunya.

 

fototremosabalagueractefnal050609.jpeg

Voteu Tremosa ! Voteu Catalunya !

Lundi 1 juin 2009

(Traduction française ci-dessous )

19750.gifT

Alguns han estat sorpresos per la meva candidatura a l’estat espanyol atès que sóc resident a l’estat francés. El que m’ho permet és la meva bi-nacionalitat franco-espanyola. També m’han preguntat sobre el fet que he recuperat la nacionalitat espanyola es a dir la d’un estat que ens oprimeix… Però si us hi fixeu bé, un català de l’estat espanyol pot viure la seva condició de ciutadà de Catalunya més que un ciutadà de l’estat francès (govern propi, escola en català pel seus fills, presència de la llengua catalana a l’administració, a la retolació…). Ni la nacionalitat francesa ni l’espanyola em corresponen, jo sóc simplement català. Però com es pot entendre en una Europa del respecte de les indentitats culturals que un ciutadà europeu català vivint a la Catalunya Nord no tingui els mateixos drets de cara a la seva llengua que un català del Principat, ell també europeu, tot i que encara no s’hagi assolit la plena normalitat d’aquests. Aquest és un els temes pel qual el nostre futur eurodiputat Ramon Tremosa ens ajudarà i actuarà, el català oficial a Europa pot ser un incentiu per moure les institucions nordcatalanes i franceses més enllà de les bones paraules.

Ramon Tremosa ens parla de trens, d’infraestrures, del corredor mediterrani… Tè tota la raó, totes aquestes eines són necessàries pel desenvelopament de Catalunya i de tots els Països Catalans inclús de les nostres terres septentrionals que ha sofert durant més de tres segles de ser el cul de sac de l’Hexàgon francès, tancades dels seu espai cultural i econòmic natural. Aquesta frontera d’estats que ens separa és una de la més impermeables d’Europa. El Rosselló, el Conflent, el Vallespir, el Capcir i la Cerdanya han de poder obrir-se amb més nomalitat i naturalitat cap al Sud. A tall d’exemple el TGV no ho resoldrà tot (car no serà assequible atotes les economies) ens cal una línia d’ample europeu entre Portbou i Figueres, ens cal telefonia fixe i mòbil a tarifes local entre Puicerdà i la Guingueta, ens calen instituts secundaris transfrontarers…Els vinyaters del Rosselló i del Penedès tenen les mateixes preocupacions, volen vi rosat de veritat i no de barreges, els pagesos de Bellver de Cerdanya tenen les mateixes preocupacions que els de Bolquera, els pescadors de Portvendres les mateixes que els de Palamós …

A la Catalunya Nord per defensar els nostres interessos necessitem gent que ens siguin propers que ens entenguin. Els candidats sorgits de França endins a les ordres dels partits centralistes gals aniran al parlament europeu per defensar interessos de llur nació que no són sempre compatibles amb els nostres. Que es pot esperar de candidats, paracaigudistes electorals, residents i fins i tot elegits fora de la circumscripció asèptitzada « Sud Ouest »?

Els eurodiputats catalanistes seran allà per defensar els interessos de Catalunya, d’una Catalunya sense fronteres, Ramon Tremosa s’hi ha compromès formalment. Coalició per Europa integrada per altres partits de l’estat espanyol és una força que tindrà pes a Brussel·les i a Estrasburg. « Ara Catalunya !  » és el lema escollit per la campanya, més que mai necessitem que partits no espanyolistes ni francistes ens defensin, la Catalunya del segle XXI no té fronteres internes és Europea i oberta al món.

Visca Europa ! Visca Catalunya !

bannertremosa2.jpg

Traduction

Certains ont été surpris par ma candidature aux élections européennes à l’état espagnol ce que permet ma bi-nationalité franco-espagnole ; de l’autre côté de la « ratlla » on ne comprend pas non plus pourquoi j’ai demandé la nationalité d’un pays qui nous opprime… Mais si vous y prétez attention un catalan de l’état espagnol peut vivre sa condition de citoyen de Catalogne plus qu’un citoyen catalan de l’état français (un gouvernement propre, la présence de la langue à l’administration, à l’école…). La nationalité française n’est pas non plus celle qui me correspond, je suis simplement catalan. Mais comment peut-on comprendre qu’un citoyen européen et catalan  vivant à la Catalogne Nord n’ait pas des droits équivalents à un citoyen catalan vivant en Catalogne Sud, lui aussi catalan bien que encore tout ceux-ci n’ait été obtenus. C’est une question pour laquelle notre futur euro-député nos aidera et agira, le catalan officiel à Europe, peut être un stimulant pour faire bouger  les institutions nord-catalanes  et françaises au delà des bonnes paroles.

Ramon Tremosa nous parle de trains, d’infrastructures, du couloir méditerranéen… Il a bien raison, tous ces  outils sont nécessaires au développement de la Catalogne et de tout les Pays Catalans en incluant nos terres septentrionales qui ont souffert durant plus de trois cents ans d’être le cul de sac de l’Hexagone français fermées de  leur espace culturel et économique naturel. Cette frontière d’états qui nous sépare est une des plus imperméables d’Europe, le Roussillon, le Conflent, le Vallespir, le Capcir et la Cerdagne doivent pouvoir s’ouvrir  avec plus de naturalité vers le Sud, par exemple le TGV ne résoudra pas tout (car il ne sera pas accessible à toutes les économies), il nous faut un train avec une écartement de voies européen entre Port-Bou et Figueres, il nous faut une téléphonie mobile et fixe à tarifs locaux entre Puigcerdà et Bourg-Madame, et des collèges secondaires transfrontaliers. Les vignerons du Roussillon et du Penedès ont les mêmes préoccupations,  ils veulent de vrais vins rosés et non des mélanges, les paysans de Bellver de Cerdanya ont les mêmes soucis que ceux de Bolquère, les pêcheurs de Port-Vendres les mêmes que ceux de Palamós.

En Catalogne Nord pour défendre nos intérêts nous avons besoin de gens qui nous sont proches qui nous comprennent… Les candidats issus des partis centralistes français iront au parlement européen pour défendre les intérêts de la France qui ne sont pas toujours compatibles avec les nôtres. Que peut-on espérer de candidats parachutés résidents et élus hors de la circonscription aseptisée du « Sud-Ouest » ? Les euro-députés catalanistes iront là-bas pour défendre nos intérêts. Ramon Tremosa s’y est compromis formellement, « Coalició per Europa » intégrée par d’autres partis de l’état espagnol  est une force qui aura du poids à Bruxelles et à Strasbourg. « Ara Catalunya ! » (Maintenant la Catalogne !) est le slogan choisi pour la campagne, plus que jamais nous avons besoin que des partis non espagnolistes et non francistes nous défendent: La Catalogne du XXIème siecle n’a pas de frontière interne elle est européenne et ouverte au monde.

Vive l’Europe !

Visca Catalunya !  

Article diari « L’Indépendant » 27/05/2009

Lundi 1 juin 2009

Article diari