• Accueil
  • > Non classé
  • > L’histoire de la reconnaissance officielle de la Fédération Catalane de Rugby au Casal Jaume I/ Història del reconeixement oficial de la Federació Catalana de Rugby al Casal Jaume I

L’histoire de la reconnaissance officielle de la Fédération Catalane de Rugby au Casal Jaume I/ Història del reconeixement oficial de la Federació Catalana de Rugby al Casal Jaume I

Vendredi 20 mai aura lieu  à Perpignan, au Casal Jaume Ier, une conférence autour du rugby catalan, son histoire et sa reconnaissance  internationale. La  conférence sera donnée  par l’ ex -président de la Fédération Catalane de Rugby, M. Xavier-Albert Canal. Il est celui qui a commencé le procès de reconnaissance officielle de la FCR à la Fédération Internationale de Rugby Amateur alléguant la condition de membre fondateur de la FIRA en 1934. Xavier-Albert Canal expliquera où en est la situation juridique a Paris entre la FCR et la FIRA et le degré de collaboration du rugby nord-catalan dans ce procès.

La conférence est organisée par Sports Catalunya, délégation de la Plateforme pour la sélection sportive Catalane à la Catalogne Nord, avec le soutien du Casal Jaume Ier de Perpignan.

Contact : Enric Balaguer 06 14 81 92 67

Vendredi 20 mai a  18 h.30

Lieu : Casal Jaume I de Perpinyà

23, Avenue du Lycée

66000 Perpignan

El proper divendres 20 de maig tindrà lloc a Perpiny, al Casal Jaume I, una conferència al voltant del rugbi català, la seva història i el camí cap al seu reconeixement internacional. La conferència anirà a càrrec de l’expresident de la Federació Catalana de Rugbi, el Sr. Xavier-Albert Canal. Ell va ser el que va començar el procés de reconeixement oficial de la FCR a la Federació Internacional de Rugby Amateur adduint la condició de membre fundador de la FIRA per part de la FCR l’any 1934. El Xavier-Albert Canal explicarà com està actualment 1934 el procés judicial a París entre la FCR i la FIRA i també el grau de col·laboració del rugby nord-català en tot aquest procés.

L’acte està organitzat per Sports Catalunya, delegació de la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes a la Catalunya Nord, i compta amb la col·laboració del Casal Jaume I de Perpinyà.

Contact : Enric Balaguer 06 14 81 92 67

Divendres 20 de maig a les 18 h.30

LLoc : Casal Jaume I de Perpinyà

23, Avinguda del Liceu

66000 Perpinyà

Laisser un commentaire