Falta greu ? No !

A l’article publicat a « El Triangle » del 25 de novembre de 2011 a la pàgina 44, el meu nom és esmentat amb un comentari que pot induir una certa confusió.

El periodista escriu :

“Balaguer, administratiu, és un cas especial, ja que va ser destituït per “falta greu” pel director anterior i ara ha estat readmès per afinitats polítiques”

 

 
  1. Em sembla que el terme “destituït” en aquest cas no és apropriat atès que no es tracta d’un càrrec de confiança ni d’un lloc de treball amb responsabilitat. Però d’un lloc de treball d’administratiu bàsic.
  1. “La falta greu” és el motiu que va al·legar la direcció d’aleshores per justificar l’acomiadament. Al final per sentència dictaminada el dia 22 d’octubre de 2010 el “Conseil des Prud’hommes” (Tribunal Laboral) de Perpinyà va rebutjar la totalitat de les al·legacions que m’havien estat fetes i va condemnar la Casa de la Generalitat

És incorrecte parlar avui de “falta greu” sense subratllar que es tracta d’una al·legació rebutjada pel tribunal.

  1. Si mai he amagat la meva pertinència política, cal subratllar que anteriorment he treballat més de cinc anys com a secretari de direcció a la Casa de la Generalitat i al moment del judici els dos precedents directors van declarar a favor meu al tribunal atestant del meu professionalisme i del meu seriós. Per altra banda sóc titular d’un BTS (Brevet de Technicien Supérieur)  Assistent de direcció, la meva qualificació i la meva experiènça profesional són en coherència amb  la meva contractació pel lloc de treball que ocupo ara i que s’ha fet a l’origen per cobrir una baixa per malaltia.
  1. És pot també suposar que la meva pertinència política a un partit determinat no és completament estrangera al meu acomiadament anterior. Acceptant la meva readmissió el nou govern de Catalunya al meu parer ha reparat senzillament una injustici

Dit això, és pot considerar que el meu cas és especial…

Enric Balaguer,

 

 

 

 

 

Laisser un commentaire