Archive de la catégorie ‘Esports/Sports’

Benvingut al comité del País Català

Mardi 30 août 2011

rubriques000001.jpg

Durant la primavera un esdeveniment ha passat desapercebut. Per tant és important. El Comitè del Rosselló (Comité du Roussillon) de rugbi al curs de la seva 86ena Assemblea General celebrada a Argelers de la Marenda ha canviat de nom per Comitè del País Català (Comité du Pays Catalan). Ja la creació d’aquest comitè el 1929 havia estat el fruit d’una separació del Llenguadoc. El president Dunyach ha explicat que fa temps que s’ho rumiava en constatar que clubs del comitè eren del Vallespir del Conflent o de la Cerdanya, també va subratllar que ningú ens anomena rossellonesos però catalansi i doncs era lògic que la denominació del comitè s’apropi de la realitat…El difunt president de la regió Llenguadoc Rosselló, Georges Frêche volia ell incloure el comitè del Rosselló al del Llenguadoc també volia fer desparèixer de l’alt nivell l’USAP fent una política de subvenció desigual per tal que sigui la capital de regió líder en sa pròpia regió, al final Montpeller que no tradició de rugby ha accedit a la final del campionat el 2010. El precedent president de regió, Jacques Blanc, va fer un xantatge econòmic als vinyaters catalans per què el vins catalans es diguin : vins d’oc, i això dura encara.

Més va més s’afirma la catalanitat com a mínim en les formes però ja és un pas… La regió administrativa de la qual formem part es diu encara Llenguadoc-Rosselló (Languedoc-Roussillon), heretatge de la província « reputada estrangera » del Rosselló robada a Catalunya pels Borbons… Els intents de diluir la nostra identitat son constants, però la resistència fins i tot inconscient (com és probablement en aquest cas) és constant també… És amb aquests tipus d’iniciativa que poc a poc fa que la conciència de ser catalans s’enforti.

De mica en mica s’omple la pica anirem fins a la pica del Canigó.

El rugby superior al futbol…

Mardi 21 décembre 2010

Evidentment és una provocació cap esport és superior a un altre. Però pels nostres amics del sud de la ratlla on les pilotes són massa rodones, on el futbol és una religió on les eleccions al Barça són més seguides que les del  parlament de Catalunya. Ho cal dir, els he d’informar que el rugby és superior al futbol. 

Punt nº1: tot camp de rugby pot fer de camp de futbol i no l’inrevès. Encoratjo batlles i decidors a pensar-hi quan projecten un terreny, només cal afegir alguns metres. 

Punt nº2: al rugby tothom juga: petits, alts, grossos, prims hi ha un lloc per cadascú. Els que són hàbils amb les mans, els que només són forts… 

Punt nº3: les celebracions dels assaigs es fa amb molt més humilitat que els gols 

Punt nº4 : els jugadors de rugby fan més sovint un passadis d’honor a l’equip guanyador i es toquen la mà al final dels partits, són marques de respecte a l’adversari. 

Punt nº5: els rugbymens van inventar el tercer temps és una tradició rugbística on es retroben els dos contricants fins i tot si s’han fotut hòsties durant el partit. (també per imitació d’altres esports s’hi posen) 

Punt nº6: al rugby no hi ha hooligans els seguidors es poden barrejar a les grades fins i tot al més alt nivell. He vist una final de cup anglesa on catalans i anglesos eren barrejats el que dòna lloc a bromes i mofes dins un esperit rialler. 

Punt nº7: a l’alt nivell, els àrbitres poden fer servir el control video, el que és evidentment que evita grans errors. Evita la suspició. 

Punt nº8: al rugbi quan un jugador cau a la gespa és que realment té mal de veritat, no fa teatre. 

Punt nº9: perquè cal un punt nº9 per que hi hagi 10 punts 

Punt nº10: El futbol femení és promocionat per Adriana Karembeu, però l’Adriana no practica aquest esport. Nosaltres tenim una jugadora, que juga al rugbi XV com al rugbi XIII és la nostra estrella,molt més autèntica i propera, la nostra “star”: MarjOrie

marjo.jpg

 

 

MarjOrie par Francis Langlois 

Desprès no em direu que les jugadores de rugby perden llur femenitat !!!

Après vous me direz pas que les joueuses de rugby perdent leur féménité !!!

« Cal que neixin flors a cada instant  » (Il faut qu’il naisse des fleurs à chaque instant) Lluís Llach

Traduction en français :

Evidemment c’est une provocation aucun sport est supérieur à un autre. Mais pour nos amis du sud de la “ratlla” où les ballons sont trop ronds, où le football et une religion où les élections au Barça sont plus suivies que celles du  Parlement de Catalogne.  Il faut le dire, Je dois les informer que le rugby est supérieur au football. 

 

Point nº1: tout terrain de rugby peut être un terrain de football et non l’inverse. J’encourage maires et décideurs à y penser-quand ils projètent un terrain, il ne faut qu’ajouter que quelques mètres. 

 

Point nº2: au rugby tout le monde y peut jouer: petits, grands, gros, maigres il y a un poste pour chacun. Ceux qui sont adroits de leurs mains, ceux qui seulement sont forts… 

 

Point nº3: la célébration des essais se fait avec beaucoup plus d’humilité que les buts 

 

Point nº4 : les joueurs de rugby font plus souvent la haie d’honneur à l’équipe gagnante ils se serrent la main à la fin de la partie, ce sont des marques de respect envers l’adversaire. 

 

Point nº5: les rugbymen ont inventés la troisième mi-temps c’est une tradition rugbystique où se retrouvent les deux adversaires même s’ils se sont envoyés des châtaignes pendant le match. D’autres sports aujourd’hui imitent la célèbre troisième mi-temps. 

 

Point nº6: au rugby il n’y a pas de hooligans les supporters peuvent se mélanger dans les tribunes même au plus haut niveau. J’ai vu une finale de coupe anglaise où catalans et anglais étaient mélangés ce qui donne lieu à des plaisanteries et railleries dans un esprit rieur 

 

Punt nº7: à haut niveau les arbitres utilisent le contrôle vidéo, ce qui évidemment évite les grandes erreurs…Et évite la suspicion 

 

.Point nº8: au rugby quand un joueur tombe sur la pelouse c’est que réellement il a mal pour de vrai, il ne fait pas de cinéma. 

 

Point nº9: parce qu’il faut un point nº9 pour qu’il y ait 10 points 

 

Punt nº10: le football féminin est promu par Adriana Karembeu, mais Adriana ne pratique pas ce sport. Nous, nous avons une joueuse qui pratique le rugby a XV et le rugby à XIII c’est notre étoile, beaucoup plus authentique et proche de nous, notre « star »: MarjOrie 

 

 

 

 

 

 

 

Conveni entre els Catalans Dragons i Sports Catalunya / Convention entre les Catalans Dragons et Sports Catalunya

Jeudi 18 janvier 2007

 

Els Catalans Dragons, equip Nº 1 del rugbi XIII nordcatalà per segon any participarà a Super League la màxima competició d’aquest esport a Europa. Amb l ‘objectiu de promoure la imatge de catalanitat del club, la llengua i la identitat catalana. Els Catalans Dragons i Sports Catalunya han signat un conveni que garanteix la presència de la llengua a la megafonia durant els partits a casa i la traducció al català dels diversos documents de propaganda.

Em retrobareu al micro doncs a partir del 17 de febrer pel partit d ‘inauguració del nou estadi Gilbert Brutus : Catalans Dragons – Wigan.

A continuació l’article publicat a diari « L’Indépendant »

Conveni entre els Catalans Dragons i Sports Catalunya / Convention entre les Catalans Dragons et Sports Catalunya dans Esports/Sports pdf L’indépendant 16.01.07.pdf

Ci-dessus article publié sur le journal « L’Indépendant »

Les Catalans Dragons ,équipe Nº1 du rugby XIII nord catalan participeront pour la seconde année à la Super League , la plus importante compétition de ce sport en Europe. Dans l’objectif de promouvoir la catalanité du club, la langue et l’identité catalane. Les Catalans Dragons et l’association Sports Catalunya ont signé une convention qui garantit la présence de la langue catalane sur la sonorisation pendant les matchs à domicile et la traducion au catalan de divers documents de promotion.

Vous me retrouverez donc au micro à partir du 17 février pour le match d’inauguration du stade Gilbert Brutus : Catalans Dragons-Wigan.